EXERCIR ELS DRETS SOBRE DADES PERSONALS
EXERCIR ELS DRETS SOBRE DADES PERSONALS

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau garanteix que a cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Els drets ARCO són aquells que la ciutadania pot exercir, de manera gratuïta, per tenir control sobre les seves dades personals. Donen a la persona la potestat de protegir aquesta informació i d'exercir-hi un control efectiu.

  • Dret d'accés: És el dret que té cada persona a sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que obren en poder de l’Hospital així com el tractament que se'n fa, amb quina finalitat i per a quins usos concrets.
  • Dret de rectificació: És el dret que té cada persona a rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de cancel·lació: És el dret que té cada persona a demanar que se suprimeixi l'accés a les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.
  • Dret d'oposició: És el dret que té cada persona a sol·licitar que no es faci cap tractament de les seves dades personals. Per exercir aquests drets, us heu de dirigir al Servei d’Atenció a l’Usuari i allí, a banda d’informar-vos sobre el cas concret, us poden lliurar l’imprès de sol·licitud corresponent i fer-ne la recepció.

També el podeu descarregar en aquests enllaços i enviar la vostra sol·licitud a atenciousuari@santpau.cat:

>Sol·licitud d’accés

>Sol·licitud de rectificació

>Sol·licitud de cancel·lació

>Sol·licitud d’oposició

Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s'inclou un enllaç a la pàgina de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.