Unitats Funcionals
Unitats Funcionals
Unitat Funcional Immunoal·lèrgia Cutània

La Unitat Funcional d’Immunoal·lèrgia Cutània integra a tots els especialistes que intervenen en el procés diagnòstic i terapèutic de les malalties  que la composen (Dermatitis atòpica, Dermatitis per contacte, Urticària, Prurit, Autoimmunes).

La gestió és complexa i multidisciplinar  pel caràcter crònic de moltes de les patologies, les pautes terapèutiques  i la qualitat de vida d’aquests pacients.

És molt important un bon abordatge i seguiment  tant mèdic com psicològic en molts del casos.

El coordinador  té con a funció aglutinar a tos els professionals que hi  participen ( metges, infermeria, farmàcia , psicòloga) .

 

Coordinadora
Dra. Esther Serra-Baldrich (Dermatologia)    eserra@santpau.cat


Objectiu principal de la Unitat

Millorar l’eficiència en l’atenció dels pacients amb malalties immunoal·lèrgiques cutànies.


Equip Unitat Funcional

 • Dra. Esther Serra-Baldrich (Dermatologia).
 • Dr. Jorge Spertino (Dermatologia).
 • Dra. Esther Roé (Dermatologia).
 • Dr. Joan Mir (Dermatologia).
 • Dra. Lorena Soto ( Al.lèrgia).
 • Dr. Ruben Fernando Delgado (Oftalmologia).
 • Dra. Esther Moga (Immunologia).
 • Dr. Oscar de la Calle (Immunologia).
 • Dra. Montse Massip (Farmàcia).
 • Dra. Sandra Ros (Psicòloga).
 • Maria Diaz (Infermeria).
 • Cristina  Gely (Infermeria).
 • Nuria Lizano (Infermeria).
   

Cartera de serveis per a l’atenció al pacient

 • Diagnòstic de la malaltia.
 • Detecció de comorbiditats, tractament i derivacions.
 • Exploració completa  i  proves /estudis complementaris.
 • Tractaments adequats a cada patologia (tòpics i sistèmics).
 • Seguiment del pacient.
 • Sessions formatives i educacionals amb els pacients.