Activitat Assistencial
Activitat Assistencial
ACTIVITAT REALITZADA A L'HOSPITAL DURANT L'ANY 2017
    Total activitat

 

 
  Altes 35.245    
  Hospitalització 26.973    
  CMA * 8.272    
  Estades d'hospitalització convencional (dies) 202.106    
  Intervencions 21.290    
  Majors sense ingrés 7.107    
  Menors 4.035    
  Urgents amb ingrés 4.969    
  Programades amb ingrés 5.179    
  Parts 1.598    
  Trasplantaments 235    
   Moll d'os 121    
  Cardíacs                                                                                   17    
  Còrnia   97    
  Total visites   447.487    
  Urgències ateses 149.796    
  Sessions d'hospital de dia 92.162    
         

* CMA: cirurgia major ambulatòria

 

MEMÒRIES DE L'HOSPITAL DE SANT PAU

Memòria 2017
+
Memòria 2017

Memòria 2016
+
Memòria 2016

+
Memòria 2015

+
Memòria 2014

+
Memòria 2013

+
Memòria 2012