Sant Pau Docent
Sant Pau Docent
Sant Pau Docent
Ha entrat en vigor el conveni de col·laboració entre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Privada de l’Institut de Recerca per a promoure, impulsar i gestionar les activitats docents de l’Hospital de Sant Pau. La creació de Sant Pau Docent suposa un nou circuit en el desenvolupament de les activitats docents en el camp de les Ciències de la Salut, la formació especialitzada d’investigadors, tècnics, personal sanitari i professors, amb el suport de l’Institut de Recerca per a la gestió econòmica.
+
Cursos

+
Estades Formatives