Sol·licitar documentació d’història clínica
Sol·licitar documentació d’història clínica

Podeu demanar còpia de documents clínics de la vostra història clínica i sol·licitar un informe mèdic resum de l’estat de salut.
Pel seu interès, abans de fer la petició, llegeixi atentament aquesta informació polsant l’enllaç: aspectes a tenir en compte.

Com demanar la documentació

En persona
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.15 h
Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí

Per correu electrònic
Missatge a historiaclinica@santpau.cat 

Per telèfon
De dilluns a divendres de 9 a 11 h
Telèfon 935 565 819
 

Com rebre la documentació

En persona
De dilluns a divendres de 8.30 a 20 h

Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí

Per correu postal
Al domicili del pacient que consti a la història clínica

Per correu electrònic
A l’adreça electrònica que ens indiqui el sol·licitant
 

Acreditació necessària per recollir la documentació

Si és el propi pacient
DNI, passaport o document equivalent vàlid que l’identifiqui

Si és un representant del pacient
DNI, passaport o document equivalent del pacient i del representant.
Autorització signada pel pacient.

Per a pacients difunts: Llibre de família o document que acrediti la situació d’hereu.
Per a pacients menors de 16 anys: Llibre de família o document que acrediti la tutela.
Per a incapacitats: Altres documents acreditatius de la representació o tutoria