Vols ser voluntari?

*Nom:
*Cognoms:
*Natural de:
*País:
*Data de naixement:
*DNI:
*Telèfon 1:
Telèfon 2
*Correu electrònic:

Via:
Número
Codi Postal
Població
Província

Formació
Ocupacions anteriors:
Ocupació actual:
Ha estat voluntari?
On?:
Quina motivació té per ser voluntari?:
Quant temps podria dedicar per fer les tasques de voluntariat?:
Vol afegir alguna cosa més?:
Voluntariat Sant Pau
Ubicació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Sant Quintí, 89
Planta 0, bloc A
Contacte
Tel. 93 556 55 40
voluntariat@santpau.cat